New items
Jakub Gliński
Pamiętając Stanisława Cichowicza : Koji Kamoji, Mirosław Bałka, Zgnioty = In Memory of Stanisław Cichowicz : Koji Kamoji, Mirosław Bałka, Crushes
Wojciech Fangor : Plakaty = Posters
Plakaty = Posters
Zuzanna Janin : dom przekształcony w bryły geometryczne = home transformed into geometric solids : Galeria Foksal, Warszawa