New items
Malarstwo polskie XV-XVIII wieku w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021/2022 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021/2022
Marian Wimmer : przestrzeń jako tworzywo sztuki
Anrealage A&Z