New items
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Dopełnianie = Fulfillment
Klasycy Akademii warszawskiej w zbiorach Galerii Studio
Art of Liberation : studium prasoznawcze 1988-2018 = a press study 1988-2018. T. 1,
Stan Appenzeller : legendarna rzeczywistość i artystyczna wyobraźnia