New items
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
Data visualization for design thinking : applied mapping
Tradycja i współczesność fotografii polskiej : fotografia w realizacjach multimedialnych : Prażmowski, Stanny, Pyrlik, Tomaszczuk
Lygia Pape : a multitude of forms
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften