Nowości
Mitologia Wikingów : od podróży Leifa Erikssona po czyny Odyna, osławiona historia i folklor Wikingów
Ludzie przeciw technologii : jak Internet zabija demokrację (i jak ją możemy ocalić)
Claude Cahun
PSO KMP WFP ASP
Marc Chagall : wszystko jest malarstwem = everything is painting