Nowości
Arno Rink : Ich male!
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Song Yige : Looking Within
Nie opuszczam rąk : rozmowa z Leonem Tarasewiczem
New Beauty : A Modern Look at Beauty Culture, and Fashion