Nowości
Starting from Language : Joseph Beuys at 100
Genezis z ducha", Juliusz Słowacki
Dostępność w projektowaniu interakcji
Napoleon Bonaparte : konsul, król, cesarz
Przestrzeń i czas : I Międzyuczelniana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dłużew 2015 "Przestrzeń i czas"