New items
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Hodegetrie Krakowskie. 3,
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej = Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Jacek Jagielski : resume*
Puls.y = puls.es : Ewa Latkowska-Żychska