Nowości
Rzeczywistość komponowana
Dziewczyny : moda ulicy lat 70. i 80. XX wieku
Day May Break : Nick Brandt. Chapter one
Cyfrowe konfrontacje 2022
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation