Nowości
Zuzanna Janin : dom przekształcony w bryły geometryczne = home transformed into geometric solids : Galeria Foksal, Warszawa
Everything is a sign, I am a sign = Wszystko jest znakiem, ja jestem znakiem
Designing Spaces for Children : A Child's Eye View : Pedagogy + Architecture + Design
Napoleon Bonaparte : konsul, król, cesarz
Konfrontacje i argumenty : sztuka nowoczesna według założeń Galerii Krzywe Koło = Confrontations and arguments : modern art according to the Krzywe Koło Gallery