New items
Sztuka wczesnochrześcijańska
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Anselm Kiefer : works from The Hall Collection
Franz Gertsch : Die Siebziger = The Seventies
Lygia Pape : a multitude of forms