New items
Projektowanie wszędzie : 40 lat Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
New Beauty : A Modern Look at Beauty Culture, and Fashion
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Isa Genzken : Works from 1973 to 1983
Star Wars Archiv : Episoden IV-VI 1977-1983