Nowości
Brak okładki
Leszek Hołdanowicz : plakaty : [katalog wystawy, Galeria 3a, Warszawa] luty-marzec 1995
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Kto chce niech wierzy Kosałka Jerzy = Almost nobody believes Kosałka Jerzy lives
Opt Art : from mathematical optimization to visual design
Meander : Łukasz Majcherowicz