New items
Konfrontacje i argumenty : sztuka nowoczesna według założeń Galerii Krzywe Koło = Confrontations and arguments : modern art according to the Krzywe Koło Gallery
Szkoła Artystyczna. 3(15)/2021
Shape of Living : Max Seibald
Sound Scenography = Klangszenografie : The Art of Designing Sound for Spaces
Nie opuszczam rąk : rozmowa z Leonem Tarasewiczem