New items
Orwell : absolwent Eton, policjant, robociarz, dandys, bojownik, dziennikarz, buntownik, powieściopisarz, ekscentryk, socjalista, patriota, ogrodnik, pustelnik, wizjoner
Społeczny wymiar dizajnu
Kalejdoskop : wystawa wykładowców Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa, styczeń-luty 2020 Galeria Stara Prochownia
75 lat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku = 75 years of the Academy of Fine Arts in Gdańsk
Wizualne podstawy nauki o świetle i barwie. Cz. 1, Cz. 2,