Nowości
Bala Leser / Zofia Woźna : pradźwięki w horyzontach ciszy = ancient sounds in the horizons of silence
Tożsamość : 100 lat polskiej architektury
Teatr ceremonii : Opowieść dla ludzi i przodków
O sztuce na Titanicu : rozmowy ze Sławomirem Marcem
Representations of Femininity in American Genre Cinema : The Woman's Film, Film Noir, and Modern Horror