New items
Muzeum : Historia światowa. Tom 2,
Wolność Józefa Szajny : 100xTeArt : w setną rocznicę urodzin
Abakanowicz : trauma i sława
Posągi i utopie : rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty
Na ramionach olbrzymów : wykłady na festiwalu La Milanesiana w latach 2001-2015