Nowości
Ukraïns'ka ìdentičnìst' u grafìčnomu dizajnì 1945-1989 rokìv
Widoczne, niewidoczne : pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = Visible, invisible : showcase of 20th-century paintings from the collection of National Museum in Warsaw
Salvador Dali : The Paintings 1904-1989
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1950-2020 : geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa
Imi Knoebel