New items
Plakat do filmu - film na plakacie : ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia = Posters for films - films on posters : from the collection of the Documents of Social Life Department of the Ossolineum Library, and the Wrocław Contemporary Culture Room
Caliban and the Witch : Women, the Body and Primitive Accumulation
Galeria szaleńca : najdziwniejsze obrazy, rzeźby i inne kurioza z dziejów sztuki
Neoplastic room : initial state
Globalizing East European Art Histories : Past and Present