Nowości
Gauguin : artist as alchemist
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 2],
20 rzeczy o Warszawie
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków