Nowości
Late Medieval passion panoramas : background, function, reception
Roger the Rat
Body mirror
Stan Appenzeller : legendarna rzeczywistość i artystyczna wyobraźnia
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw