New items
No cover
Leszek Hołdanowicz : plakaty : [katalog wystawy, Galeria 3a, Warszawa] luty-marzec 1995
Body mirror
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966-2018 = Wrocław School of Means of Transport Design
Or-światło : tekhelet
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw