New items
Opt Art : from mathematical optimization to visual design
Nie opuszczam rąk : rozmowa z Leonem Tarasewiczem
Tradycja i współczesność fotografii polskiej : fotografia w realizacjach multimedialnych : Prażmowski, Stanny, Pyrlik, Tomaszczuk
Tacita Dean : landscape, portrait, still life
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition