New items
Dominik : wystawa malarstwa z cyklu Artyści Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria ASP 3A, 19 marca-5 kwietnia 1996 r
Pracownia Rysunku i Malarstwa - 1.04 na Wydziale Scenografii = Studio of Drawing and Painting - 1.04 at the Faculty of Stage Dsign
Sztuka publiczna : od obiektów do praktyk postartystycznych : brikolaż socjologiczny
Mariusz Woszczyński : podróż
Społeczny wymiar dizajnu