New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Władysław Strzemiński : zawsze w awangardzie : rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917
Vitamin C : Clay + Ceramic : in contemporary art
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Otto Dix - Der böse Blick = Otto Dix - The Evil Eye