Nowości
Tradycja i współczesność fotografii polskiej : fotografia w realizacjach multimedialnych : Prażmowski, Stanny, Pyrlik, Tomaszczuk
Poster : A Visual History
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965
Korean Art : from the 19th centaury to the present
Modigliani