New items
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Fate and art : monologue
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
Opt Art : from mathematical optimization to visual design
Lygia Pape : a multitude of forms