New items
Everything is a sign, I am a sign = Wszystko jest znakiem, ja jestem znakiem
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Stworzenie
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia
Od malarstwa do fotografii : od fotografii do malarstwa