Nowości
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Siedem etapów życia kobiety : malarstwo polskich artystek = Seven stages in the life of the woman : paintings by Polish female artists : Martyna Czech, Karolina Jabłońska, Katarzyna Karpowicz, Agata Kus, Dorota Kuźnik, Magdalena Moskwa, Agata Słowak
World history of design. Vol. 2,
Wizualne podstawy nauki o świetle i barwie. Cz. 1, Cz. 2,
Cieśniewski : a jednak życie : wystawa malarstwa w 80. rocznicę zagłady otwockich Żydów = life, after all : exhibition of paintings for the 80th anniversary of the annihilation of the Otwock Jews : 19.08-16.09.2022 : Dom parafii św. Wincentego á Paulo : Otwock ul. Mikołaja Kopernika 1