Nowości
Książka po okładce : o współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych
Korzenie = Kořeny = Roots : Galeria Bielska BWA, 28.06-25.08.2019
Thomas Ruff
Aleksander Kotsis (1836-1877) : odcienie realizmu = shades of realism
Tadeusz Król : krajobraz elementy i struktury = landscape elements and textures