Nowości
Dzieła sztuki Banku Pekao S.A
Różnica i powtórzenie w wieloelementowej kompozycji plastycznej
Przestrzeń niewysłowiona : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski = Ineffable space : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski
Gosia Kulik
Pokolenia = Generations : Prot Jarnuszkewicz, Adam Myjak, Włodzimierz Szymański