Nowości
Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie
Towards the Bauhaus
Uwierzyć w niemożliwe : o witrażach Teresy Marii Reklewskiej
Sarkofagi metalowe w grobach królewskich na Wawelu : historia, wymowa ideowa, konserwacja i restauracja
Mouth to mouth : Slavs & Tatars