New items
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Wall to Wall : carpets by artists
Basquiat : Boom for real
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo