New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Sporting Fashion : Outdoor Girls 1800 to 1960
Smart product design
Alexandra Bircken : A-Z
Louise Bourgeois : an unfolding portrait : prints, books and creative process