New items
Józef Czapski, Grzegorz Kozera : korespondencja = Correspondence
Foto-oko : wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce I połowy XX wieku
Korespondencja
Piotr Bożyk : obiekty kinetyczne = kinetic objects
Historia ciała. T. 3,