New items
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Edukacja medialna jako wyzwanie
Społeczny wymiar dizajnu
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Hanna Lachert : wygoda ważniejsza niż piękno