Nowości
Grafika polska w CBWA 1956–1971
Ukryty modernizm : Warszawa według Christiana Kereza
Rozrzut
Sztuka staje się życiem, a życie sztuką... : poglądy estetyczne Lou Andreas-Salomé w przestrzeni kulturowej końca XIX i początku XX wieku
Zapraszanie : Sarkis, Kantor = Inviting