Nowości
Dzvìn : lìteratura ta mistectvo. nr 5, 2018
New Beauty : A Modern Look at Beauty Culture, and Fashion
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Jack Whitten : Jack's Jack
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008