New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Dürer : zbliżenia
Bruce Nauman
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
20 rzeczy o Warszawie