New items
45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 : pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu = The 45th Painting Biennale Bielska Jesień 2021 : under the auspices of the Minister of Culture, National Heritage and Sport
Ewolucja cywilizacyjnej roli i społecznego odbioru nauki. Cz. 2
Cichy memoriał
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretations of olympic disciplines
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014 : suplement