New items
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Historia muzyki
David Wiesner : & The Art of Wordless Storytelling
Hilma af Klint : Artist, Researcher, Medium
Dziekanka artystyczna : fenomen kultury niezależnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 1972-1998