Nowości
Tadeusz Król : krajobraz elementy i struktury = landscape elements and textures
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Duch metra
Stanisław Baj : Światło i woda = Light and water
Pole bitwy : Paweł Baśnik, Piotr Bujak, Maciej Cholewa, Katarzyna Górna, Karolina Jarzębak, Robert Kuśmirowski, Nikita Krzyżanowska, Kasper Lecnim, Jan Możdżyński, Dominika Olszowy, Liliana Piskorska, Irmina Rusicka, Mikołaj Sobczak, Stach Szumski