New items
Between time and Timbuktu : or Prometeus-5 : a space fantasy based on materials
GranichAR'T 2022 : wystawa poplenerowa kwiecień 2023
Marek Sobczyk : "muzeum" w cudzysłowie
Traditions et temporalités des images
Doświadczenie estetyczne i potęga owładnięcia