New items
Sztuka staje się życiem, a życie sztuką... : poglądy estetyczne Lou Andreas-Salomé w przestrzeni kulturowej końca XIX i początku XX wieku
HR Giger
Sarkofagi metalowe w grobach królewskich na Wawelu : historia, wymowa ideowa, konserwacja i restauracja
Daido Moriyama : A Retrospective
Jerzy Mierzejewski : album wystawy zorganizowanej w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, Galeria Tumult, Toruń, 29.11. - 06.12. 1997