New items
Teatr plastycznej metafory : scenografie Jadwigi Mydlarskiej-Kowal
Kłusownik i myśliwi : prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta
Eseje o sztuce i artystach
Piotr Bożyk : obiekty kinetyczne = kinetic objects
Krytyka fotografii : jak rozumieć obrazy