New items
Kuba Dąbrowski : film obyczajowy produkcji polskiej = a drama feature film of Polish production
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Zostały mi słowa miłości : Maria Hiszpańska-Neumann : życie i twórczość
Dla szczęśliwszej przyszłości naszych dzieci : motyw dziecka w polskim plakacie i drukach propagandowych w latach 1945-1956
Malarstwo polskie XV-XVIII wieku w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu