Nowości
Sztuka i przyjaciele : pisma wybrane Danuty Wróblewskiej
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne
Aenne Biermann : Up Close and Personal = תקריב : אנה בירמן
Dolabella : wenecki malarz Wazów : katalog wystawy
Homo botanicus : graphic art