New items
Krytyka fotografii : jak rozumieć obrazy
Hommage à Józef Chrobak - wokół pamięci Grupy Krakowskiej = Hommage à Józef Chrobak - around the memories of the Krakow Group
Posągi i utopie : rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty
Sztuka i rewolucja : wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Zator 2018 : poplenerowa wystawa malarstwa studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie oraz Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie