Nowości
5 lat Plenerów Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki : Sandomierz, Warszawa, Kraków, Toruń
44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 : pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego = The 44th Painting Biennale Bielska Jesień 2019 : under the auspices of the Minister of Culture and National Heritage
Monika Weiss : nirbhaya
1950s Fashion Print
Zográfoi - Glýptes - Charáktes : scholí efarmosménon technón kai politismoú = Painters - Sculptors - Printmakers : School of Applied Arts & Culture