Nowości
Proroctwa
Księgi Pana Tadeusza : wystawa w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 5.04.2018-30.06.2018
Historia światła : idea fotografii
GranichAR'T 2022 : wystawa poplenerowa kwiecień 2023
Sylvia Plath : Drawings